Karol Pietras

Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w prawie cywilnym, a także w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców m.in. doradztwem korporacyjnym, w tym szczególności doradztwem w zakresie optymalizacji zadłużenia oraz odpowiedzialności kadry menadżerskiej. Interesuje się szeroko pojętą moralnością płatniczą przedsiębiorców.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych oraz urzędach administracji publicznej. Studia prawnicze ukończył na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowym z zarządzania restrukturyzacją i naprawą przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W ramach współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Upadłość pozorna. Sankcje ekonomiczno-prawne”.

Posługuje się językiem angielskim.