Sławomir Marciniak

Radca prawny

Zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym – materialnym i procesowym, które jednocześnie stanowi główny przedmiot jego zainteresowań. Podstawy pracy prawnika poznawał już w trakcie studiów, pracując jako praktykant w kancelarii radców prawnych.

Autor kilku publikacji z tematyki postępowania cywilnego, zamieszczonych w periodykach skierowanych do studentów i doktorantów.

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posługuje się językiem angielskim.