30 maja 2014

Oświadczenie dot. statusu organizatora imprezy masowej – komentarz prawny dla telewizji WTK


W „Pulsie Dnia”, programie Telewizji WTK, aplikant radcowski Edgar Drozdowski udzielił komentarza prawnego na temat oświadczenia organizatorów wydarzenia „Noc Kupały” zamieszczonego na portalu społecznościowym Facebook dot. statusu organizatora imprezy masowej. Z  materiałem można zapoznać się pod poniższym linkiem.

http://wtkplay.pl/video-id-10966-puls_dnia_z_wtorku_13_maja

30 maja 2014

Konferencja „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość”


Nasz pracownik, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UAM, mgr Edgar Drozdowski wziął udział w konferencji naukowej zatytułowanej „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość” organizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbyła się w dniach 29-31 maja 2014 roku.

Mgr Edgar Drozdowski w ramach publikacji pokonferencyjnej zamieścił opracowanie naukowe zatytułowane „Budżet partycypacyjny jako forma uczestnictwa społeczności lokalnej w tworzeniu budżetu gminy”.

23 maja 2014

Finał Konkursu Arbitrażowego Lewiatan


Zakończyła się III edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan zorganizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland at the Lewiatan Court of Arbitration, będące jednostkami organizacyjnymi Konfederacji Lewiatan. Jednym z jurorów konkursu był Mec. Włodzimierz Głowacki.

Do zadań uczestników należało przygotowanie pozwu i odpowiedzi na pozew w oparciu o podany stan faktyczny i prawny, a także przedstawienie stanowisk stron podczas rozprawy arbitrażowej. Kazus dotyczył sporu z zakresu prawa spółek i transakcji M&A powstałego w związku z niewykonaniem przez jedną ze stron zobowiązania do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

20 maja 2014

Nasiona konopi, legalne czy nie? – wypowiedź dla telewizji WTK


Telewizja WTK w programie „Puls Dnia” wyemitowała wypowiedź adwokata Jędrzeja Jakubowicza na temat legalności sprzedaży nasion konopi. Z&nbspmateriałem można zapoznać się pod poniższym linkiem:

http://wtkplay.pl/video-id-11084-legalna_marihuana

Mecenas, na zaproszenie telewizji WTK wziął także udział w programie „Otwarta Antena”. Tematem programu była również legalność sprzedaży nasion konopi. Materiał dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://wtkplay.pl/video-id-11092-legalne_nasiona_konopi