9 kwietnia 2014

Race na stadionie piłkarskim – wypowiedź dla telewizji WTK


Telewizja WTK wyemitowała w „Pulsie Dnia” materiał zawierający wypowiedź aplikanta radcowskiego Edgara Drozdowskiego na temat zakazu stosowania środków pirotechnicznych na stadionach. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem znajdującym się pod poniższym linkiem.

(więcej…)

3 kwietnia 2014

Szkolenie- Mobbing: Aspekty prawne, organizacyjne i psychologiczne oraz Przedsiębiorca w Internecie: wybrane orzecznictwo polskie i zagraniczne.


Włodzimierz Głowacki oraz Joanna Basińska przeprowadzili szkolenie dla zespołu prawników spółki z branży paliwowej. Szkolenie składało się z dwóch części. W pierwszej, omówione zostały zagadnienia z zakresu prawa pracy dotyczące przeciwdziałania mobbingowi.  Druga część – z tematyki nowych technologii – poświęcona była omówieniu pozycji prawnej przedsiębiorcy świadczącemu usługi w Internecie na tle wybranego orzecznictwa polskiego i zagranicznego.

28 marca 2014

Wydanie nieruchomości – komentarz prawny dla telewizji WTK


Aplikant radcowski Sławomir Marciniak udzielił komentarza prawnego do programu „Puls Dnia” emitowanego w telewizji WTK na temat  możliwości eksmisji i ewentualnych innych dróg prawnych zmierzających do odzyskania własności nieruchomości, a także wziął udział w charakterze gościa w programie telewizji WTK „Otwarta Antena”  dotyczącym squatu przy ul. Paderewskiego. Z treścią materiału można zapoznać się korzystając z poniższych linków.

19 marca 2014

Skonstruowanie dla holenderskiego Klienta umowy dotyczącej przeprowadzania w Polsce renomowanego rankingu dla przedsiębiorców


Mec. Jędrzej Jakubowicz (w zakresie prawa cywilnego) oraz Mec. Marcin Berlak wraz z apl. radc. Katarzyną Białożyt (w zakresie prawa autorskiego i regulacji związanych z używaniem znaków towarowych) zapewnili pełną obsługę prawną i uczestniczyli przy skonstruowaniu wzorca umownego oraz ogólnych warunków umowy pomiędzy organizatorem rankingu a podmiotami zainteresowanymi uczestniczeniem w rankingu i uzyskaniem certyfikatu.

14 marca 2014

Finalizacja transakcji przeniesienia części przedsiębiorstwa przeznaczonego do prowadzenia serwisu internetowego


Mec. Jędrzej Jakubowicz wraz z apl. radc. Martą Stryszyk  zapewnili pełną obsługę prawną transakcji podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do realizacji zadania gospodarczego, jakim jest prowadzenie obszernego serwisu internetowego typu e-commerce umożliwiającego użytkownikom Internetu wyszukiwanie produktów oraz ofert sklepowych blisko 3,5 tysiąca partnerów serwisu oraz wniesienie tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki kapitałowej.

Transakcja powiązana była ze zmianami w strukturze międzynarodowej grupy kapitałowej, w której skład wchodzą obie spółki.

7 lutego 2014

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego podstawowego prospektu emisyjnego spółki DTP S.A.


Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła podstawowy prospekt emisyjny sporządzony przez Klienta Kancelarii – spółkę DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem dopuszczenia do obrotu jego akcji na rynku regulowanym.

Kancelaria, z ramienia której działali mec. Anna Adamek i mec. Michał Dankowski , jest doradcą prawnym DTP S.A. w tym projekcie i odpowiada za przygotowanie części prawnej prospektu emisyjnego.

30 grudnia 2013

Przeprowadzenie umorzenia przymusowego z czystego zysku


Prawnicy Kancelarii przygotowali, przeprowadzili i sfinalizowali procedurę umorzenia przymusowego z czystego zysku udziałów wspólnika mniejszościowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.