Kalikst Nagel

Prawnik

Zajmuje się prawem umów w obrocie gospodarczym, w szczególności w przedmiocie inwestycji infrastrukturalnych oraz prawem związanym z zawieraniem i realizacją tych umów (w tym prawem zamówień publicznych, prawem procesu budowlanego). Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów cywilnych, przygotowywania projektów umów, opinii z zakresu prawa zobowiązań oraz stałej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Pracował przy bieżącej obsłudze dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest doktorantem w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat I nagrody w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013.

Posługuje się językiem angielskim.