Paweł Dudko

Asystent Prawny

Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa spółek handlowych, przygotowywania projektów umów i opinii prawnych.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał pracując w poznańskich kancelariach adwokackich.

Studiuje prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posługuje się językiem angielskim.