dr Jędrzej Jakubowicz

Adwokat

Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym i podatkowym, w szczególności związanym z transakcjami i transformacjami kapitałowymi. Doradza zarządom, radom nadzorczym oraz udziałowcom, między innymi, w zakresie: spraw będących przedmiotem sporów pomiędzy organami spółek lub udziałowcami. Zajmuje się także konstruowaniem, negocjowaniem, wykładnią oraz wykonaniem umów (ze szczególnym uwzględnieniem IA, SHA, umów dotyczących inwestycji, w tym inwestycji liniowych). Reprezentuje Klientów w sporach o znacznej wartości przedmiotu sporu.

Wykładowca z zakresu przekształceń własnościowych spółek i prawa podatkowego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył studia doktoranckie na kierunku prawo na tym Uniwersytecie, a także studia podyplomowe „Podatki i Skarbowość” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W maju 2015 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Sukcesja uniwersalna publicznoprawna (administracyjna i podatkowa) przy łączeniach, przekształceniach i podziałach spółek”, której promotorem był Profesor Krystian M. Ziemski.

W branżowych periodykach publikuje artykuły poświęcone prawu handlowemu, prawu podatkowemu oraz prawu medycznemu.

Posługuje się językiem angielskim.