Kupiłeś lub sprzedałeś domenę? Z punktu widzenia prawa do żadnej sprzedaży nie doszło

Domeny zmieniają „właścicieli” a sam „handel domenami” nie jest niczym nowym. Czy jednak w wypadku umów, w wyniku których zmienia się abonent domeny, można mówić o „sprzedaży” czy „zbyciu”? Jakie konsekwencje podatkowe wywołuje taka umowa?

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu:

Link do artykułu: http://webhosting.pl/Zmiana.abonenta.domeny.internetowej.kwestie.prawne.i.podatkowe

Towar trzeba będzie wymienić na wolny od wad albo zwrócić pieniądze

To, jakie uprawnienia będą przysługiwały klientowi w związku z wadami kupionej rzeczy, zależy od tego, czy sprzedawca jest tylko pośrednikiem, czy też ma odpowiednie pełnomocnictwo do przeprowadzenia transakcji od byłego właściciela.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy wystawieniu e-faktury

Zasady wystawiania e-faktur regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

Zgodnie z §3 ust. 1 tego rozporządzenia, warunkiem wstępnym wystawiania przez sprzedawcę faktur w formie elektronicznej jest uprzednia akceptacja nabywcy na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Przy częściowym etacie wolnego jest mniej”

Pracownik, który podejmuje pracę po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 § 1 k.p.).

Prawo do urlopu przysługuje w takiej sytuacji z dołu – po przepracowaniu każdego miesiąca. Od 1 stycznia kolejnego roku kalendarzowego pracownik nabędzie już urlop z góry, w pełnym wymiarze, który wynika z przepisów Kodeksu pracy.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Gdy klient się wycofa, trzeba się będzie z nim rozliczyć

Czy sprzedawca ma obowiązek zwrotu ceny w przypadku wydania kupującemu towaru niezgodnego z opisem? Niezgodność towaru z opisem nie jest pojęciem prawnym.

Występuje jednak dość często w języku potocznym, stanowiąc zarzut w stosunku do internetowych sprzedawców.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Korzystnie podatkowo nie zawsze znaczy bezpiecznie

Jako forma prowadzenia działalności gospodarczej coraz większą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa. To spółka osobowa: spółka komandytowa, w której komplementariuszem, czyli wspólnikiem odpowiadającym wobec wierzycieli za zobowiązania spółki bez ograniczenia, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komandytariuszami zaś, czyli wspólnikami odpowiadającymi za zobowiązania spółki jedynie do z góry oznaczonej kwoty (sumy komandytowej), są z reguły osoby fizyczne.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz