Czy można żądać zwrotu pieniędzy za używany towar kupiony w sieci

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcie umowy. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 13 marca 1981 r. (III CRN 31/81) kupno rzeczy używanej zawsze wiąże się z niebezpieczeństwem, że rzecz nie odpowiada oczekiwaniom.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Odstąpienie od umowy przy sprzedaży przez Internet

Korzystanie z konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy jest stosunkowo łatwe w przypadku tzw. umów zawieranych na odległość (np. za pośrednictwem Internetu) lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa.

Mowa o nich w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link:

http://e-biznes.pl/2010/09/odstapienie-od-umowy-przy-sprzedazy-przez-internet/

 

 

Pomyłka w e-ofercie może wiązać sprzedającego

Zawarcie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym korzystającym z opcji „Kup Teraz”, następuje z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z tej opcji w ramach serwisu, o czym sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Stanowi o tym Regulamin Allegro dostępny na stronach internetowych serwisu.

Z tym momentem następuje zawarcie prawnie wiążącej umowy sprzedaży na warunkach wynikających z treści internetowej aukcji. Umowa ta ma takie same skutki prawne jak nabycie towaru poza siecią, pomimo, że nie otrzymujemy towaru od razu.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz