Jak zabezpieczyć kilka wierzytelności jedną hipoteką

Zabezpieczenie kilku wierzytelności za pomocą jednej tylko hipoteki, jest możliwe już od ponad trzech miesięcy. Taką zmianę wprowadziło wejście w życie, 20 lutego, ustawy z 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 Nr 131 poz. 1075).

Szczególnie istotne we wskazanym zakresie się artykuły 681-682nowelizacji.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Jak odzyskać nakłady poczynione na nie swój grunt?”

W mozaice i zawiłościach szybko zmieniających się stosunków gospodarczych i prawnych, niejednokrotnie dochodzi do sytuacji korzystania z rzeczy, do której w rzeczywistości nie mamy tytułu prawnego. W momencie, gdy fakt taki wyjdzie na jaw, należy liczyć się z jednej strony z koniecznością wynagrodzenia właścicielowi rzeczy okresu bezumownego korzystania.

Z drugiej jednak, ustawodawca umożliwia nam w takiej sytuacji dochodzenie roszczeń od właściciela za nakłady, które z własnej kieszeni poczyniliśmy na rzecz.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link:

http://www.serwisprawa.pl/artykuly,28,2002,jak-odzyskac-naklady-poczynione-na-nie-swoj-grunt,strona,1

 

 

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

Nie da się ukryć, że czasami, aby wyegzekwować konkretne roszczenie musimy wystąpić na drogę postępowania sądowego. Dla osoby, która wcześniej nie miała do czynienia z procedurą sądową, a dochodzi roszczeń np. w stosunku do dużego przedsiębiorcy, pomocnym instrumentem może być postępowanie grupowe.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link:

http://www.twoja-firma.pl/wiadomosc/16814654,dochodzenie-roszczen-w-postepowaniu-grupowym.html

 

 

Odwołanie z urlopu

Ustawowo zagwarantowane prawo pracownika do wypoczynku wcale nie jest święte. Jego realizacja korygowana jest potrzebami pracodawcy. Fakt ten potwierdza dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu w razie zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych w momencie rozpoczęcia wypoczynku a wymagających jego obecności w pracy (art. 167 Kodeksu Pracy).

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz