Kilka słów o obligacjach korporacyjnych

Emisja obligacji stanowi jedną z alternatyw pozyskania kapitału przez spółki. Możliwość elastycznego formułowania warunków emisji obligacji stanowi o atrakcyjności tej formy pozyskania środków pieniężnych. W artykule zawarłem kluczowe zagadnienia prawne związane z emisją obligacji korporacyjnych – wyjaśnienie pojęcia, rodzaje obligacji i procedurę ich emisji.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Odliczanie przez spółki darowizn na cele pożytku publicznego

Przekazywanie darowizn na cele społeczne to nie tylko satysfakcja z pełnionej misji spółki. To również korzyść podatkowa. Kwoty takich darowizn mogą być odliczone od dochodu spółki kapitałowej, podlegającego opodatkowaniu, co stanowi wymierną korzyść dla przedsiębiorstwa.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Przymusowy wykup papierów wartościowych od drobnych ciułaczy

Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy (tzw. squeeze out – wyciśnięcie) stanowi jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa spółek. O ile szereg przepisów k.s.h. służy ochronie praw mniejszości, squeeze out umożliwia pozbawienie drobnego akcjonariusza praw udziałowych w spółce wbrew jego woli.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz