Za opiekę nad żoną w ciąży będzie zasiłek

Żona pracownika jest w ciąży i przebywa na L4. Lekarz zakazał jej kierowania pojazdem. W związku z tym, że zbliża się termin jej wizyty lekarskiej, mąż musi ją dowieźć na miejsce. Nikt inny nie ma takiej możliwości, a jazda autobusem jest zbyt ryzykowna dla ciąży.

Czy w takiej sytuacji pracownik może poprosić lekarza o wystawienie L4 ze względu na opiekę nad chorą żoną?

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Nękanie przestało być bezkarne

Wszystko wskazuje na to, że od 6 czerwca, czyli od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny (Dz.U. 2011, nr 72, poz. 381), stalkerzy nie będą już mogli czuć się bezkarni.

Wspomniana nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła do polskiego porządku prawnego art. 190a, którego § 1 brzmi: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jednakże sankcjonując zjawisko „nękania”, ustawodawca nie zamieścił jego definicji.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Kontrakty menedżerskie cz. 1

W praktyce obrotu gospodarczego, do umów zawieranych z kadrą zarządzająca przedsiębiorstwem nie do końca słusznie stosuje się określenie kontrakt menedżerski, bez względu na to, czy z prawnego punktu widzenia jest to umowa cywilnoprawna czy umowa o pracę. Tymczasem kontraktem menedżerskim w pełnym tego słowa znaczeniu jest zawierana z menedżerem umowa cywilnoprawna, a nie umowa o pracę.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz