Jak zatrudnić stażystę w firmie?

Staż to instrument aktywizacji zawodowej, korzystny zarówno z punktu widzenia stażysty jak i pracodawcy. Jest to nabywanie przez bezrobotnego praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez realizowanie zadań w miejscu zatrudnienia bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż stwarza zatem dla bezrobotnych możliwość zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego, a dla pracodawcy możliwość pozyskania pracownika bez konieczności wypełniania obowiązków związanych z zatrudnieniem.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link:

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-zatrudnic-stazyste-w-firmie-2461009.html

 

 

Kupujący płaci za zwrotną przesyłkę

Zakupy przez Internet, czy to w sklepach internetowych, poprzez aukcje, czy serwisy zakupów grupowych, bezspornie wkroczyły na stałe do naszej rzeczywistości. Jak wynika z badań już ponad 40% użytkowników sieci w Polsce dokonało zakupów online.

Bez względu na to, czy konsument poszukuje w Internecie sprzętu AGD, książek czy usług, zawiera umowę na odległość z przedsiębiorcą, czyli sprzedawcą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje mu prawo odstąpienia od zawartej transakcji bez podania przyczyny.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Uwarunkowania prawne inwestowania w złoto

Niekorzystne nastroje na giełdach światowych, niepewność, zmusza inwestorów do poszukiwania alternatywnych form pomnażania kapitału. Coraz popularniejsze staje się inwestowanie w fundusze inwestycyjne, a nawet w wino.

Do łask wraca również inwestowanie w kruszce, w tym złoto, które w czasach kryzysu stanowią interesujące rozwiązanie.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz

Najpierw trzeba udowodnić, że firma nie ma aktywów

Z uwagi na wciąż niekoniecznie ustabilizowaną sytuację gospodarczą na rynkach światowych, wcale nie dziwi niegasnące zainteresowanie przedsiębiorców modelem prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jako odrębny, niejako fikcyjny twór prawny, spółka taka jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, będąc jednocześnie zasadniczo wyłącznie odpowiedzialna za swoje zobowiązania.

Stan majątkowy takiej spółki, w tym jej wypłacalność, w dużej mierze uzależniony jest od decyzji jej zarządu, którego członkowie co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności wobec osób trzecich za zobowiązania spółki.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz