Inwestor musi w całości pokryć należności podwykonawców

Współdłużnicy solidarni z mocy ustawy mogą uregulować wzajemne rozliczenia w ramach wewnętrznego porozumienia, o ile będzie ono zgodne z obowiązującym prawem.

Fala upadłości spółek z branży budowlanej stawia w nowym świetle unormowania artykułu 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym inwestor oraz wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia. Przepis ten może stanowić dla inwestora pułapkę bez wyjścia. Warto więc zastanowić się na co inwestor powinien zwrócić szczególną uwagę podczas zawierania umowy z wykonawcą, czego się wystrzegać i do czego zobowiązany jest względem podwykonawców.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu:

Link do artykułu: http://archiwum.rp.pl/artykul/1165307-Inwestor-musi-w-calosci-pokryc-naleznosci-podwykonawcow.html?_=Rzeczpospolita-1165307?_=11