Ochrona praw autorskich przy naruszeniach w Internecie

Ze względu na swoje powszechne zastosowanie, internet staje się miejscem, gdzie coraz częściej dochodzi do łamania prawa. Olbrzymia liczba plików multimedialnych dostępnych w sieci sprawia, iż często dochodzi do naruszenia praw autorskich.

Podmioty – osoby prywatne albo przedsiębiorcy, których prawa autorskie zostały naruszone nie pozostają jednak bezradne. Mogą skorzystać ze środków ochrony przewidzianych w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link: