30 grudnia 2013

Przeprowadzenie umorzenia przymusowego z czystego zysku


Prawnicy Kancelarii przygotowali, przeprowadzili i sfinalizowali procedurę umorzenia przymusowego z czystego zysku udziałów wspólnika mniejszościowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

29 listopada 2013

Konferencja „Ku nowej cywilizacji. Zaufanie i dokument. Papier i kontrola. Cyfryzacja i przyśpieszenie”


W sali NewConnect GPW odbyła się konferencja pt. „Ku nowej cywilizacji. Zaufanie i dokument. Papier i kontrola. Cyfryzacja i przyśpieszenie”. Wiodącym tematem spotkania było zagadnienie korzystania z dokumentów przygotowanych w formie elektronicznej. Uczestniczką jednego z paleni dyskusyjnych była mec. Anna Adamek.
Konferencja została zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” i Izbę Gospodarki Elektronicznej.

14 listopada 2013

Gala wręczania nagród w konkursie „e-Commerce Polska awards 2013”


W Teatrze Capitol w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie dla sklepów internetowych „e-Commerce Polska awards 2013” zorganizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej (e-Izbę). W konkursie przyznano 11 nagród w kategoriach głównych, 2 nagrody w głosowaniu konsumentów oraz 3 wyróżnienia. W gali uczestniczył również mec. Włodzimierz Głowacki, który pełnił funkcję członka jury konkursu.

5 listopada 2013

Zakończenie sporu pomiędzy wspólnikami w ramach którego prowadzone były sprawy o rozwiązanie spółki i wyłącznie wspólnika


Mec. Jędrzej Jakubowicz zakończył długoletni spór pomiędzy wspólnikami jednej ze spółek będącą wiodącym dostawcą oprogramowania ERP. Porozumienie pomiędzy wspólnikami objęło zakończenie spraw sądowych: z powództwa mniejszościowego wspólnika – o rozwiązanie spółki, z powództwa spółki – o wyłączenie wspólnika. W związku z zakończeniem procesu, prawnicy Kancelarii w ciągu 3 tygodni uzyskali wykreślenie z ksiąg wieczystych nieruchomości należących do spółki, obciążeń związanych z zajęciem tych nieruchomości w toku postępowania sądowego.

23 października 2013

Doradztwo przy międzynarodowej transakcji kapitałowej


Prawnicy Kancelarii wzięli udział w charakterze polskiego doradcy prawnego w inwestycji szwajcarskiego funduszu inwestycyjnego w polską spółkę akcyjną celem zabezpieczenia finansowania na utworzenie niemieckiej spółki SPV (special purpose vehicle), która nabyła aktywa upadłej spółki niemieckiej.

24 września 2013

Warsztaty Kancelarii na V Targach eHandlu


Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyły się organizowane przez Fundację Polak 2.0 V Targi eHandlu. Uczestnicy targów – przedstawiciele branży e-commerce – mogli między innymi wziąć udział w warsztatach nt. „Prawo dla e-sklepów w praktyce. Zwroty i reklamacje” przeprowadzonych przez reprezentującą Kancelarię mec. Annę Adamek.

10 września 2013

Kancelaria patronem merytorycznym akcji „Kupuję w Internecie”


Kancelaria została partnerem merytorycznym akcji „Kupuję w Internecie” Fundacji Gospodarki Elektronicznej. Akcja ma charakter edukacyjny a jej celem jest uświadomienie konsumentom, że dokonywanie zakupów w Internecie jest łatwe, szybkie i wygodne. W ramach tego projektu mec. Joanna Basińska oraz aplikantka radcowska Marta Milej-Krzyształowska przygotowały materiały zawierające porady prawne dla konsumentów dotyczące bezpiecznego przeprowadzania transakcji w Internecie.

3 września 2013

Konkurs „e-Commerce Polska awards 2013”


Kancelaria została audytorem organizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej (e-Izbę) konkursu „e-Commerce Polska awards 2013”, zaś jednym z jurorów konkursu został mec. Włodzimierz Głowacki. Konkurs ma na celu wskazanie i wyróżnienie najlepszych polskich e-sklepów na rynku. Sklepy będą oceniane w kategorii brandingowej oraz sprzedażowej.

27 sierpnia 2013

Pomoc w polubownym zakończeniu sporu korporacyjnego


Mec. Włodzimierz Głowacki oraz mec. Jędrzej Jakubowicz doradzali w procesie zakończenia sporu korporacyjnego z mniejszościowym akcjonariuszem oraz procesie polubownego wykupu akcjonariuszy mniejszościowych spółki akcyjnej, wartość transakcji wyniosła blisko 50 mln zł.

21 sierpnia 2013

Obsługa prawna procesu powstania Izby Gospodarki Elektronicznej


Mec. Anna Adamek wraz z doradcą podatkowym Łukaszem Wojtkowiakiem poprowadzili komplementarną obsługę prawną procesu założenia i rejestracji ogólnopolskiej izby gospodarczej o nazwie Izba Gospodarki Elektronicznej. Izba ta, zwana również e-Izbą, została założona przez ponad sto podmiotów gospodarczych działających w branży e-commerce.

Podstawowym celem e-Izby jest działalność na rzecz rozwoju polskiego rynku gospodarki elektronicznej oraz popularyzacja szeroko rozumianych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez reprezentację interesów jej członków w dialogu z instytucjami polskiej administracji, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie.