Prowadzenie sporu z Prezesem UOKiK przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

13 lutego 2014


Kancelaria reprezentuje Klienta przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sporze z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nałożenia kary za działania ograniczające konkurencję poprzez nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym.