Krytyka Antysystemowa Sztuka – Filozofia – Polityka

Prawo nieustannie usiłuje nadążyć za przeobrażająca się rzeczywistością. Jednakże próby osiągnięcia stanu rzeczy polegającego na bieżącej, bezpośredniej aktualizacji systemu norm prawnych, są właściwie z góry skazane na niepowodzenie. Jest tak gdyż zachodzące w otaczającym nas świecie zmiany są zbyt dynamiczne i złożone, a często trudne do natychmiastowej weryfikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu: pobierz

Oświadczenie dot. statusu organizatora imprezy masowej – komentarz prawny dla telewizji WTK

W „Pulsie Dnia”, programie Telewizji WTK, aplikant radcowski Edgar Drozdowski udzielił komentarza prawnego na temat oświadczenia organizatorów wydarzenia „Noc Kupały” zamieszczonego na portalu społecznościowym Facebook dot. statusu organizatora imprezy masowej. Z  materiałem można zapoznać się pod poniższym linkiem.

http://wtkplay.pl/video-id-10966-puls_dnia_z_wtorku_13_maja

Konferencja “XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość”

Nasz pracownik, doktorant w Katedrze Prawa Finansowego UAM, mgr Edgar Drozdowski wziął udział w konferencji naukowej zatytułowanej „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość” organizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która odbyła się w dniach 29-31 maja 2014 roku.

Mgr Edgar Drozdowski w ramach publikacji pokonferencyjnej zamieścił opracowanie naukowe zatytułowane „Budżet partycypacyjny jako forma uczestnictwa społeczności lokalnej w tworzeniu budżetu gminy”.

Finał Konkursu Arbitrażowego Lewiatan

Zakończyła się III edycja Konkursu Arbitrażowego Lewiatan zorganizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan oraz Young Arbitration Practitioners in Poland at the Lewiatan Court of Arbitration, będące jednostkami organizacyjnymi Konfederacji Lewiatan. Jednym z jurorów konkursu był Mec. Włodzimierz Głowacki.

Do zadań uczestników należało przygotowanie pozwu i odpowiedzi na pozew w oparciu o podany stan faktyczny i prawny, a także przedstawienie stanowisk stron podczas rozprawy arbitrażowej. Kazus dotyczył sporu z zakresu prawa spółek i transakcji M&A powstałego w związku z niewykonaniem przez jedną ze stron zobowiązania do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nasiona konopi, legalne czy nie? – wypowiedź dla telewizji WTK

Telewizja WTK w programie „Puls Dnia” wyemitowała wypowiedź adwokata Jędrzeja Jakubowicza na temat legalności sprzedaży nasion konopi. Z&nbspmateriałem można zapoznać się pod poniższym linkiem:

http://wtkplay.pl/video-id-11084-legalna_marihuana

Mecenas, na zaproszenie telewizji WTK wziął także udział w programie „Otwarta Antena”. Tematem programu była również legalność sprzedaży nasion konopi. Materiał dostępny jest pod poniższym linkiem:

http://wtkplay.pl/video-id-11092-legalne_nasiona_konopi

Mec. Głowacki w Komitecie Arbitrażowym Sądu Arbitrażowego Konfederacji Lewiatan

Mec. Włodzimierz Głowacki został powołany do pełnienia funkcji członka Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Komitent ten jest organem Sądu kierującym jego działaniem.

Sąd arbitrażowy utworzony przez organizację pracodawców Konfederacja Lewiatan jako stały sąd polubowny, jego siedziba znajduje się w Warszawie. Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Przewidziana została możliwość orzekania na podstawie prawa obcego oraz prowadzenia postępowania w językach obcych.