Sąd czy arbitraż

Niezależnie od tego, co wynika z różnego rodzaju danych i opracować, sytuacja w zakresie efektywności rozstrzygania sporów w ramach sądownictwa powszechnego od lat rodzi te same odczucia. Postępowanie jest długotrwałe, a ostatecznie rozstrzygnięcie traci w ten sposób na znaczeniu, jeśli w ogóle go w tym czasie nie zagubi.

Cała treść artykułu dostępna tutaj

Podatki – interpretacja indywidualna, odwrócony VAT

Kancelaria złożyła w imieniu klienta (operatora telefonii komórkowej) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do Ministra Finansów w związku z wątpliwościami dotyczącymi zaistniałego stanu faktycznego, które to mogło zrodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Wniosek dotyczył zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w tym określenia jednolitej gospodarczo transakcji w związku dokonanymi obniżkami cen czy zwrotami i wiążącymi się z tym korektami. Minister Finansów przychylił się do stanowiska zaprezentowanego w złożonym wniosku.

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na liście czasopism punktowanych

Czasopismo naukowe Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, współzałożone przez naszego pracownika – aplikanta radcowskiego Sławomira Marciniaka trafiło na listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z notą 6 punktów. Obecnie Sławomir Marciniak współuczestniczy w kierowaniu pracami redakcyjnymi nad kolejnymi numerami czasopisma pełniąc funkcję zastępcy redaktora naczelnego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju czasopisma.