Adwokat dr Jędrzej Jakubowicz wykładowcą Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Wspólnik Kancelarii adwokat dr Jędrzej Jakubowicz został wykładowcą Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Na rzeczonej Uczelni dr. J. Jakubowicz będzie wykładał prawo handlowe na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej, kierunku Prawo zarówno dla studentów prawa studiujących w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Prawnik naszej kancelarii prelegentem na konferencji polskie i amerykańskie prawo prywatne.

Prawnik naszej kancelarii Wawrzyniec Żbikowski wziął udział w konferencji polskie i amerykańskie prawo prywatne: ujęcie komparatystyczne organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego “The American Law Society” wraz z Kołem Naukowym Prawa Cywilnego „Usus Iuris”, gdzie wygłosił referat pt.: Limited liability company a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – próba porównania.

https://www.facebook.com/events/1071605406295752/

Wygrana w sprawie o ochronę dóbr osobistych

Sąd Apelacyjny uwzględnił w całości apelację przygotowaną przez prawników naszej kancelarii  w sprawie o naruszenie dóbr osobistych przez nadawcę programu telewizyjnego. W przedmiotowej sprawie powód domagał się od pozwanego przeprosin w środkach masowego przekazu oraz zapłaty zadośćuczynienia, zarzucając pozwanemu 13 naruszeń dóbr osobistych. Kancelaria reprezentowała pozwanego od momentu złożenia pozwu. Sąd Okręgowy uwzględnił powództwo jedynie co do 1 z rzekomych 13 naruszeń. Obie strony złożyły apelacje od wyroku Sądu Okręgowego – Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda jako bezzasadną, natomiast uwzględnił apelację pozwanego, podzielając w całości argumentację zaprezentowaną przez prawników kancelarii.

Zakończenie poznańskiej inwestycji infrastrukturalnej o wartości 350 mln zł

Kancelaria z sukcesem zakończyła realizację obsługi prawnej jednej z największych i najtrudniejszych w ostatnich latach inwestycji w Poznaniu – przebudowa Ronda Kaponiera. Inwestycja obejmowała obiekty drogowe, mostowe  i kubaturowe. Doradzaliśmy przy wykonywaniu i rozliczaniu umowy oraz przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie. Kancelaria wspomagała inwestora zastępczego w procesie obsługi prawnej w ostatnich dwóch latach realizacji inwestycji, w tym w kontaktach z hiszpańskim wykonawcą – spółką OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. z siedzibą w Madrycie.

Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie oraz ostatecznie rozliczył wykonane prace z wykonawcą.

Sprawę prowadzili: radca prawny Włodzimierz Głowacki, radca prawny Joanna Basińska oraz Kalikst Nagel