Zakończenie procesu transformacji przedsiębiorcy – sukcesja

Prawnicy kancelarii zakończyli ostatni etap przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego sieć sprzedaży ubrań sportowych. Struktura przedsiębiorstwa została przygotowana pod kątem sukcesji tego przedsiębiorstwa. Ostatnim etapem zmian było zaprojektowanie i opracowanie dokumentów na podstawie których właściciele spółki uzyskiwaliby wynagrodzenie w sposób możliwie najbardziej efektywny podatkowo i całkowicie zgodny z prawem.

Przygotowanie analizy skutków podatkowych zw. z przelaniem wierzytelności w ramach likwidacji spółki

Prawnicy kancelarii przygotowali analizę prawną skutków podatkowych związanych z wniesieniem wierzytelności pożyczkowej aportem do spółki osobowej, a następnie jej przelaniem na dłużnika w ramach rozwiązania spółki.

Obszarami, które podlegały analizie była ustawa PIT, VAT, a także przepisy odnoszące się do klauzuli obejścia prawa podatkowego.