Opinia z zakresu prawa podatkowego

Zespół prawników Kancelarii specjalizujący się w prawie podatkowym, we współpracy z uznaną firmą doradczą, przygotował opinię dla jednej ze spółek z branży handlowej szczegółową informację z zakresu prawa podatkowego i finansów odnoszącą się do: zakresu sukcesji podatkowej (w szczególności w kontekście inwestycji w obcy środek trwały), relacji właściciela spółki ze spółką w kontekście wynajmowania na jej rzecz nieruchomości, uregulowania sposobu korzystania z samochodów służbowych przez pracowników i współpracowników spółki, a także zasad współpracy jej przedstawiciel handlowych.

Wniosek o stwierdzenie nadpłatę w CIT

Zespół prawników Kancelarii specjalizujący się w prawie podatkowym przeprowadził dla jednego z Klientów Kancelarii – spółki będącej spółką holdingową – postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku CIT, który został nienależnie pobrany przez spółkę córkę przy wypłacie na rzecz spółki holdingowej dywidendy za rok 2016. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał argumentację prawników Kancelarii i stwierdził nadpłatę.