Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego

Kancelaria zapewniła wsparcie prawne Klientowi na etapie negocjacji trzech umów składających się na projekt wdrożenia u Klienta systemu informatycznego obsługującego proces zakupowy ogólnopolskiej sieci sprzedaży. Umowy wdrożenia, licencji i utrzymania negocjowane były w języku angielskim, zaś wykonawcą była spółka czeska.

 

Prawo restrukturyzacyjne-szkolenie

W dniu 16 maja 2017 r. kancelaria Głowacki i Wspólnicy sp. k. przeprowadziła szkolenie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego dla prawników oraz pracowników zajmujących się windykacją jednego z największych polskich przedsiębiorstw. Szkolenie obejmowało dwa moduły. W pierwszym module zaprezentowano podstawowe aspekty nowej regulacji prawa restrukturyzacyjnego, w drugim omówiono kluczowe problemy praktyczne wybranych aspektów postępowania restrukturyzacyjnego istotnych z perspektywy wierzyciela. Szkolenie zostało przeprowadzone w formie tradycyjnych warsztatów połączonych ze szkoleniem w formie live-stream – prelegenci prowadzili szkolenie jednocześnie dla osób znajdujących się bezpośrednio w sali konferencyjnej oraz w formie przekazu na żywo dla poszczególnych działów obsługi prawnej i windykacji w kilku miejscach w Polsce.

postępowanie sanacyjne prezentacja szkoleniowa 

 

Konferencja „Dispute Resolution in M&A Transactions: Tactics, Challenges, Defenses”

W dniach 18-19 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Dispute Resolution in M&A Transactions: Tactics, Challenges, Defenses” Naszą kancelarię na konferencji reprezentować będą mec. Włodzimierz Głowacki oraz mec. Jędrzej Jakubowicz. Podczas dwudniowej konferencji światowi eksperci przedstawią swoje stanowiska oraz przeprowadzą dyskusję na temat problemowych zagadnień  praktyki rozwiązywania sporów dotyczących fuzji i przejęć.  Program konferencji obejmuje między innymi omówienie najciekawszych zagadnień dotyczących arbitrażu oraz case study.

IT – negocjacje umowy przedstawicielskiej dotyczącej oprogramowania

Prawnicy Kancelarii specjalizujący się w prawie IT przeprowadzili dla Klienta – firmy informatycznej o uznanej reputacji – negocjacje, które zakończyły się zawarciem umowy zakładającej pełnienie przez Klienta roli przedstawiciela właściciela praw do oprogramowania na określonym terytorium oraz udzielanie przez niego sublicencji powiązanej z wykonaniem dodatkowych modułów oprogramowania i dostosowaniem go do potrzeb użytkownika końcowego.