Doradztwo przy przetargu na projekt kładki Berdychowskiej nad Wartą

Na zlecenie Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. mec. Rita Świętek zapewniła obsługę prawną w postępowaniu przetargowym dotyczącym wykonawcy prac projektowych dla inwestycji dotyczącej kładki Berdychowskiej nad Wartą, która połączy Chwaliszewo, Ostrów Tumski i Berdychowo.

Konkurs na projekt kładki wygrała praca zespołu w składzie: ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego, SKI Studio Błażej Szurkowski, FOOLSCAP Adam Turczyn i MS86A Maciej Sokolnicki Architekt. Celem architektów była jak najbardziej minimalistyczna forma obiektu, aby podkreślić istniejące osie widokowe i dominujący punkt krajobrazu w postaci Katedry Poznańskiej. Łukowa struktura przeprawy zostanie wykonana ze sprężonego betonu. Wały nadbrzeżne zostaną z kolei spięte układem dwóch łukowych płaszczyzn utwierdzonych w nasypach, po czym zbiegną się i połączą w środkowej części.

Kładka ma być przeznaczona dla pieszych i rowerzystów. Połączy kampus Politechniki Poznańskiej z Ostrowem Tumskim i Chwaliszewem. Ma służyć pieszym i rowerzystom, którzy będą chcieli się dostać z centrum w okolice Malty i na Rataje. Kładka będzie też ważnym elementem Wartostrady, tj. ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki, oraz ma stanowić jeden z elementów aktywizacji terenów nad rzeką. Realizacja przeprawy ma zakończyć się w 2021 roku.

Budowa Kładki Berdychowskiej rozpocznie się w przyszłym roku, a zakończy w 2021.

Kompleksowa analiza przesłanek powodujących wymagalność wierzytelności i rekomendacje w zakresie zarządzania jej skutkami

Prawnicy Kancelarii przygotowali informację prawną w zakresie wymagalności wierzytelności obciążającej Klienta. Analiza objęła w szczególności określenie przyszłych potencjalnych stanów faktycznych, które mogą spowodować natychmiastową wymagalność wierzytelności oraz określenie czynności, które wierzyciel musi podjąć, aby skutecznie dochodzić roszczenia. Informacja zawiera też propozycje środków, które Klient może zastosować, aby zapobiec powstaniu stanu niewypłacalności. Wśród propozycji zawarto m.in. opis postępowań restrukturyzacyjnych oraz podziału spółki w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, w celu wydzielenia zdrowej części przedsiębiorstwa do nowej spółki. Prawnicy uwzględnili zakres obowiązków ciążących na członkach zarządu w przypadku powstania stanu niewypłacalności, z wyróżnieniem procedur dotyczących postępowania upadłościowego.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W dniu 28 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa stanowi implementację unijnej dyrektywy NIS, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

Cała informacja prawna dostępna tutaj