Jak określić czas pracy i wynagrodzenie pracownika mobilnego?

Praca na rzecz pracodawcy może być świadczona także poza zakładem pracy. Tak wygląda np. praca na stanowisku serwisanta czy przedstawiciela handlowego, których głównym zadaniem są wizyty u kontrahentów w celu przedstawienia oferty handlowej czy wykonywanie czynności związanych z serwisem lub wymianą produkowanych przez pracodawcę maszyn i urządzeń. Z uwagi m. in. na konieczność dojazdów, tego rodzaju pracownicy mobilni często wykonują pracę w godzinach nadliczbowych.

Cały artykuł dostępny tutaj

Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela

Każdy z nas potrafi wyobrazić sobie sytuację, w której przychodząc na miejsce, gdzie zaparkowaliśmy samochód nie znajdujemy go. W pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy myśl, że samochód został ukradziony. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności, warto jednak zastanowić się czy pozostawiając auto akurat w tym miejscu nie złamaliśmy obowiązujących przepisów prawa.

Cały artykuł dostępny tutaj 

Umowa na budowę trasy tramwajowej na Naramowice podpisana

W dniu wczorajszym mecenas Rita Świętek wzięła udział w uroczystym podpisaniu umowy w Urzędzie Miasta Poznania dotyczącej budowy trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu oraz budowy węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka. Podpisanie umowy stanowiło zwieńczenie wielu lat prac przygotowawczych, w których to prawnicy Kancelarii – w tym w szczególności mecenas Joanna Basińska – brali aktywny udział. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule „projektuj – buduj”, a jej koszt to niemal 380 mln zł, z czego ponad 155 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego. Budowa trasy tramwajowej powinna zakończyć się do końca 2021 r. a uruchomienie tramwaju planowane jest na wiosnę 2022 roku.

W ramach realizacji umowy powstanie torowisko o długości 3,3 km i niemal 7,5 km dróg. Inwestycję prowadzić będzie konsorcjum, w którego skład wchodzą Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. z siedzibą w Ankarze, Mosty Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi oraz Gülermak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Prace nad przygotowaniem inwestycji trwały przez kilku lat, obejmując swym zakresem konsultacje społeczne, wstępne analizy, liczne projekty, sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Wsparcie Kancelarii obejmowało kompleksowe doradztwo prawne zarówno na etapie prac przygotowawczych jak i postępowania przetargowego. Prawnicy Kancelarii świadczyli pomoc prawną m.in. w ramach nadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności, przygotowania wzoru umowy, reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz na etapie poprzedzającym podpisanie umowy z Wykonawcą.

Zaznaczyć należy, że obecne prace stanowią I etap realizacji inwestycji. Etap drugi zakłada budowę odcinka od Wilczaka do skrzyżowania ulic: Garbary, Małe Garbary i Estkowskiego. W ramach Etapu trzeciego planowana jest rozbudowa trasy aż do kampusu uniwersyteckiego na Morasku.

Obrona podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością za czyny zabronione pod groźbą kary

Za czyny zabronione pod groźbą kary co do zasady odpowiedzialność ponoszą osoby fizyczne. Podmiotom zbiorowym można przypisać odpowiedzialność za te czyny na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (ustawa ta dalej określana będzie jako uopz).

Cały artykuł dostępny tutaj