Marta Milej-Krzyształowska

Radca prawny

Zajmuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym oraz prawem pracy. Prowadziła obsługę prawną przedsiębiorstw w sprawach pracowniczych, w tym w zakresie indywidualnych stosunków pracy, a także restrukturyzacji i dezintegracji zespołów pracowniczych oraz zbiorowego prawa pracy. Posiada doświadczenie w doradztwie konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji zawieranych za pośrednictwem Internetu. Jej zainteresowania zawodowe obejmują materialne i procesowe prawo cywilne, zwłaszcza zagadnienia związane z prawem zobowiązań oraz prawo pracy.

Jest autorką publikacji w zakresie prawa konsumenckiego oraz prawa pracy.

Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posługuje się językiem angielskim.