Martyna Mazankiewicz

Aplikant radcowski

Interesuje się szeroko rozumianym prawem cywilnym. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa nowych technologii, prawa kontraktów budowlanych, prawa egzekucyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Podstawy pracy prawnika poznawała już w czasie studiów, jako praktykant w sądzie oraz w kancelarii radców prawnych.

Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu.

Posługuje się językiem angielskim.