Maksymilian Cudnik

Aplikant radcowski

Interesuje się szeroko pojmowanym prawem cywilnym i prawem spółek handlowych. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa kontraktów, prawa egzekucyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Doświadczenie w zawodzie prawnika zdobywał już w trakcie studiów, pracując jako praktykant w kancelariach prawniczych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach w Polsce ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie w Budapeszcie z międzynarodowego prawa biznesu.

Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim.