Arbitraż i mediacja – alternatywne rozwiązywanie sporów cz. II

Autor: Agnieszka Antoniak Kategoria: Postępowanie cywilne Data publikacji: 22.10.2010 Miejsce publikacji: Gazeta Finansowa

Mediację w prawie polskim w sprawach cywilnych regulują przede wszystkim przepisy 1831-18315 ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Istotą mediacji jest znalezienie satysfakcjonującego dla stron rozwiązania z udziałem mediatora, który nie posiada kompetencji władczych i nie rozstrzyga sporu.

Mediator powinien jedynie ułatwić stronom osiągnięcie porozumienia, pomóc im doprowadzić do zawarcia ugody. Celem mediacji jest więc wypracowanie rozwiązania, które może zostać zaakceptowane przez strony.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz