18 maja 2015

Proces o uchylenie nakazu zapłaty


Kancelaria, reprezentowana przez Mec. W.Głowackiego zakończyła sukcesem wieloletni proces  o uchylenie nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla bezprawnie wykorzystanego przeciwko Klientowi na jego wielomilionową szkodę. W dniu 21 kwietnia 2015r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda od orzeczenia uchylającego nakaz zapłaty przyznając w całości rację argumentom podnoszonym w toku procesu przez prawników strony pozwanej. Po wygranym procesie skutecznie podjęto działania, w wyniku których do Klienta powróciła całość wyegzekwowanych na podstawie nakazu zapłaty kwot, a strona przeciwna zobowiązana dodatkowo została do przekazania określonych sum na wskazane cele dobroczynne. Kancelaria dziękuje za współpracę prof. Robertowi Zawłockiemu, prof. Piotrowi Kardasowi, bez których sukces nie byłby możliwy.

14 kwietnia 2015

Bankowe tytuły egzekucyjne-komentarz mec. Głowackiego


Zabraliśmy głos w ważkiej dyskusji. Temat bankowych tytułów egzekucyjnych od lat budził spore kontrowersje. Mec Włodzimierz Głowacki skomentował dla “Gazety Prawnej” instytucję bankowych tytułów egzekucyjnych tuż przed wydaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku, który orzekł o niekonstytucyjności BTE ze względu na naruszenie zasady równości wobec prawa.

Więcej w artykule pobierz

2 kwietnia 2015

Używanie środków pirotechnicznych podczas meczu – komentarz dla telewizji WTK


Decyzją wojewody druga trybuna INEA Stadionu została zamknięta na mecz Lecha Poznań z Koroną Kielce. Powodem jest użycie rac przez kibiców w czasie ostatniego meczu z Legią Warszawa. Na temat możliwości użycia środków pirotechnicznych podczas meczu piłki nożnej wypowiedział się dla telewizji WTK aplikant radcowski Sławomir Marciniak. Link do komentarza prawnego wyemitowanego w programie „Puls Dnia” poniżej:

http://wtkplay.pl/video-id-17205-kibice_ukarani_za_race_na_meczu_z_legia

24 marca 2015

Wygrana w sporze z siecią dyskontów


Prawnicy kancelarii pomyślnie zakończyli prowadzoną pro bono sprawę z powództwa osoby fizycznej przeciwko ogólnopolskiej sieci dyskontów spożywczych o odszkodowanie. Mimo trudności dowodowych poznański Sąd w całości podzielił stanowisko przedstawione przez prawników kancelarii.

9 marca 2015

Moment powstania zobowiązania o zapłatę z weksla


Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie o zapłatę, dotyczącej problematyki momentu powstania zobowiązania z weksla w kontekście odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na gruncie art. 299 k.s.h., przychylił się do wykładni przepisów i argumentacji prawniczej przedstawionej przez prawników kancelarii. Apelacja strony przeciwnej została tym samym oddalona w całości.

5 marca 2015

Seminarium “Jak skutecznie zapobiegać i rozwiązywać konflikty w otoczeniu firmy”.


Mecenas Joanna Basińska była dyskutantem seminarium pt.: „Jak skutecznie zapobiegać i rozwiązywać konflikty w otoczeniu firmy?”podczas Konferencji Pracodawców RP w Poznaniu.  W czasie panelu podejmowano dyskursy dotyczące m.in. pomocy dla pracowników w zakresie prawa pracy, sposobów łagodzenia konfliktów na linii przedsiębiorca-pracownik,  czy możliwości skorzystania z usług Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP.

27 lutego 2015

Restrukturyzacja grupy spółek osobowych


Kancelaria doradzała w przeprowadzeniu restrukturyzacji grupy spółek osobowych, połączonej ze zmianami w umowach spółek. Wspomniane zmiany polegały na wprowadzeniu niestandardowych regulacji związanych z dziedziczeniem, a także rozliczeniem udziału kapitałowego.

Doradztwo obejmowało przygotowanie założeń, proponowanych zmian, przygotowanie potrzebnych dokumentów związanych z restrukturyzacją, jak również doradztwo podatkowe.

18 lutego 2015

Opinia prawna – transgraniczne łączenie przewoźników kolejowych


Prawnicy kancelarii sporządzili opinię prawną dotyczącą skutków transgranicznego łączenia spółek – przewoźników kolejowych – działających na terytorium dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przygotowana opinia uwzględniła różne możliwe konfiguracje łączenia spółek kolejowych i odnosiła się do takich problemów, jak określenie krajowych i wspólnotowych wymogów dotyczących prowadzenia przewozów kolejowych, sukcesja administracyjna aktów wydanych przez organy różnych państw, czy skuteczność aktów administracyjnych wydanych w jednym państwie UE, na terenie innego państwa UE.