14 marca 2014

Finalizacja transakcji przeniesienia części przedsiębiorstwa przeznaczonego do prowadzenia serwisu internetowego


Mec. Jędrzej Jakubowicz wraz z apl. radc. Martą Stryszyk  zapewnili pełną obsługę prawną transakcji podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do realizacji zadania gospodarczego, jakim jest prowadzenie obszernego serwisu internetowego typu e-commerce umożliwiającego użytkownikom Internetu wyszukiwanie produktów oraz ofert sklepowych blisko 3,5 tysiąca partnerów serwisu oraz wniesienie tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki kapitałowej.

Transakcja powiązana była ze zmianami w strukturze międzynarodowej grupy kapitałowej, w której skład wchodzą obie spółki.

7 lutego 2014

Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego podstawowego prospektu emisyjnego spółki DTP S.A.


Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła podstawowy prospekt emisyjny sporządzony przez Klienta Kancelarii – spółkę DTP S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem dopuszczenia do obrotu jego akcji na rynku regulowanym.

Kancelaria, z ramienia której działali mec. Anna Adamek i mec. Michał Dankowski , jest doradcą prawnym DTP S.A. w tym projekcie i odpowiada za przygotowanie części prawnej prospektu emisyjnego.

30 grudnia 2013

Przeprowadzenie umorzenia przymusowego z czystego zysku


Prawnicy Kancelarii przygotowali, przeprowadzili i sfinalizowali procedurę umorzenia przymusowego z czystego zysku udziałów wspólnika mniejszościowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

29 listopada 2013

Konferencja „Ku nowej cywilizacji. Zaufanie i dokument. Papier i kontrola. Cyfryzacja i przyśpieszenie”


W sali NewConnect GPW odbyła się konferencja pt. „Ku nowej cywilizacji. Zaufanie i dokument. Papier i kontrola. Cyfryzacja i przyśpieszenie”. Wiodącym tematem spotkania było zagadnienie korzystania z dokumentów przygotowanych w formie elektronicznej. Uczestniczką jednego z paleni dyskusyjnych była mec. Anna Adamek.
Konferencja została zorganizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” i Izbę Gospodarki Elektronicznej.

14 listopada 2013

Gala wręczania nagród w konkursie „e-Commerce Polska awards 2013”


W Teatrze Capitol w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie dla sklepów internetowych „e-Commerce Polska awards 2013” zorganizowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej (e-Izbę). W konkursie przyznano 11 nagród w kategoriach głównych, 2 nagrody w głosowaniu konsumentów oraz 3 wyróżnienia. W gali uczestniczył również mec. Włodzimierz Głowacki, który pełnił funkcję członka jury konkursu.

5 listopada 2013

Zakończenie sporu pomiędzy wspólnikami w ramach którego prowadzone były sprawy o rozwiązanie spółki i wyłącznie wspólnika


Mec. Jędrzej Jakubowicz zakończył długoletni spór pomiędzy wspólnikami jednej ze spółek będącą wiodącym dostawcą oprogramowania ERP. Porozumienie pomiędzy wspólnikami objęło zakończenie spraw sądowych: z powództwa mniejszościowego wspólnika – o rozwiązanie spółki, z powództwa spółki – o wyłączenie wspólnika. W związku z zakończeniem procesu, prawnicy Kancelarii w ciągu 3 tygodni uzyskali wykreślenie z ksiąg wieczystych nieruchomości należących do spółki, obciążeń związanych z zajęciem tych nieruchomości w toku postępowania sądowego.

23 października 2013

Doradztwo przy międzynarodowej transakcji kapitałowej


Prawnicy Kancelarii wzięli udział w charakterze polskiego doradcy prawnego w inwestycji szwajcarskiego funduszu inwestycyjnego w polską spółkę akcyjną celem zabezpieczenia finansowania na utworzenie niemieckiej spółki SPV (special purpose vehicle), która nabyła aktywa upadłej spółki niemieckiej.

24 września 2013

Warsztaty Kancelarii na V Targach eHandlu


Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyły się organizowane przez Fundację Polak 2.0 V Targi eHandlu. Uczestnicy targów – przedstawiciele branży e-commerce – mogli między innymi wziąć udział w warsztatach nt. „Prawo dla e-sklepów w praktyce. Zwroty i reklamacje” przeprowadzonych przez reprezentującą Kancelarię mec. Annę Adamek.