Potrzeba zmiany spojrzenia na prawnoautorską umowę licencyjną

Autor: Piotr Żebiałowicz

Data publikacji: 20.07.2015

Polska ustawa o prawie autorskim milczy wobec wielu powstających w praktyce problemów z licencjonowaniem utworów. Nie uregulowano wystarczająco jasno, jaka relacja powstaje pomiędzy zainteresowanymi w czerpaniu z utworów profitów tj. licencjobiorcami a podmiotem praw autorskich. Powstają np. wątpliwości, jakie prawne środki działania licencjobiorca posiada wobec naruszeń jego interesu przez podmiot praw autorskich lub innych licencjobiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ

Szeroka jurysdykcja w sprawach o naruszenia praw autorskich w Internecie.

Autor: Sławomir Dziurzyński

Data publikacji: 02.03.2015

W dniu 22 stycznia 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości UE  (dalej „TSUE”) wydał wyrok w sprawie  dotyczącej publikacji zdjęć na witrynie internetowej bez zgody autora. Tłem sprawy  była publikacja fotografii zawodowego fotografa architektury, mieszkającego na stałe w Wiedniu. Zdjęcia te były przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w materiałach przygotowanych z okazji konferencji organizowanej przez niemiecką spółkę, jednakże później odkryto, że niemiecka spółka opublikowała je swojej  stronie internetowej  na domenie „.de”. Niemiecka spółka, która została pozwana o zapłatę 4050 EUR tytułem naprawienia szkody przed sądem austriackim, podniosła zarzut nieprawidłowej jurysdykcji, wskazując, że zarówno z uwagi na fakt siedziby spółki na terytorium Niemiec, jak i wykorzystywania domeny „.de” sądami właściwymi winny być sądy Niemieckie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Utwór a program komputerowy

Autor: Piotr Żebiałowicz

Data publikacji: 27.08.2014

Dlaczego – bez stosowanej umowy – oglądając film na komputerze nie łamiemy prawa autorskiego, a łamiemy je, chociażby tylko uruchamiając program komputerowy.

Nie milkną komentarze dotyczące masowo rozsyłanych wezwań do zapłaty, dotyczących nielegalnego rozpowszechniania utworów audiowizualnych w Internecie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Tagi: , , ,