Istota sądownictwa polubownego

Autor: Włodzimierz Głowacki, Sławomir Marciniak Data publikacji: 18.03.2015 Miejsce publikacji: Przegląd Komunalny Kategoria: Publikacje

Krytyka Antysystemowa Sztuka – Filozofia – Polityka

Autor: Sławomir Marciniak Data publikacji: 30.05.2014 Miejsce publikacji: Krytyka fundamentalnych zasad polskiego postępowania cywilnego w związku z przeobrażeniami ustrojowymi państwa Kategoria: Postępowanie cywilne

Żądanie paragonu pod lupą UOKiK

Autor: Joanna Basińska Łukasz Wojtkowiak Data publikacji: 04.02.2013 Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna Kategoria: Handel elektroniczny