Cena to kryterium wyboru oferty w zamówieniach publicznych

Autor: Joanna Matkowska Kategoria: Publikacje Data publikacji: 01.08.2015 Miejsce publikacji: Prawo i Podatki

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: SIWZ). Kryteria oceny, którymi posługuje się zamawiający zawarte są w art. 91 ust. 2 p.z.p. W przypadku, gdy zamawiający zdecyduje się na przyjęcie kryterium najniższej ceny, to nie może brać pod uwagę innych kryteriów nie wskazanych w SIWZ (vide: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 lipca 2011 r., KIO 1419/11).

Aby zapoznać się z całym artykułem zapraszamy tutaj