Co może prokurent w spółce z o.o.

Autor: Maria Kowalczyk Kategoria: Prawo korporacyjne Data publikacji: 19.05.2016 Miejsce publikacji: Puls Biznesu

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Można wyróżnić dwie sytuacje, w których prokurent działa łącznie z członkiem zarządu spółki. Pierwsza z nich dotyczy sposobu reprezentacji spółki, w której członek zarządu może działać tylko z drugim członkiem zarządu albo prokurentem (reprezentacja mieszana).

Cały artykuł dostępny tutaj