Czy koronawirus zwalnia przedsiębiorców z obowiązku dotrzymania umów?

Autor: Włodzimierz Głowacki Kategoria: Prawo korporacyjne Data publikacji: 18.03.2020 Miejsce publikacji: Forbes

Siła wyższa nie powoduje wygaśnięcia umowy, nie zwalnia z obowiązku jej realizacji. Dłużnik nie może, powołując się na przypadek siły wyższej, zaprzestać płacenia czynszu, zejść z placu budowy czy przestać dostarczać towar, bo stało się to zbyt uciążliwe lub nieopłacalne. Czy zatem zasada pacta sunt servanda obowiązuje bezwzględnie nawet w czasach pandemii?

Cały artykuł dostępny tutaj