Czy łatwiej pozyskać decyzję środowiskową?

Autor: Rita Świętek Kategoria: Polecane artykuły Data publikacji: 08.2019 Miejsce publikacji: Przegląd Komunalny

Rada Ministrów przyjęła właśnie nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zmiany mają na celu usprawnienie i skrócenie procedur.

Artykuł dostępny w numerze 8/2019.