Czy można wysłać rachunek pocztą elektroniczną?

Autor: Łukasz Wojtkowiak Kategoria: Podatki Data publikacji: 13.06.2011 Miejsce publikacji: Dziennik Gazeta Prawna

Od 1 stycznia 2011r. uległy zmianie zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej. W ślad za nowelizacją przepisów 112 Dyrektywy VAT Minister Finansów wydał w dniu 17 października 2010 nowe rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Odtąd autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury mogą być zapewnione w inny wybrany przez strony sposób, niż przez użycie bezpiecznego odpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub wykorzystanie elektronicznej wymiany danych EDI, co znacznie uprościło elektroniczny obrót fakturami.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz