Definicje legalne w procesie wykładni prawa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2011 r., sygn. II CSK 63/1V

Autor: Kaliks Nagel Kategoria: Publikacje Data publikacji: marzec 2016 Miejsce publikacji: Studia Prawa Publicznego

Przedmiotem umowy o roboty budowlane może być świadcze­nie polegające na wykonaniu i oddaniu części obiektu, o którym mowa w art. 647 k.c, jednakże nie każda umowa o wykonanie i oddanie części obiektu może być kwalifikowana jako umowa o roboty budowlane.

Cały artykuł dostępny tutaj