Dochodzenie roszczeń konsumenckich przed stałymi sądami polubownymi

Autor: Michał Dankowski Kategoria: Postępowanie cywilne Data publikacji: 23.07.2010 Miejsce publikacji: Bankier.pl

Każdy z nas spotykał się z sytuacją, w której przedsiębiorca np. sprzedał wadliwy towar, czy też nie wypłacił należnej kwoty ubezpieczenia, zatem wykonał umowę nienależycie.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link: