Infrastruktura

Inwestycje infrastrukturalne należą do złożonych projektów, często realizowanych przez stosunkowo długi okres czasu, przy zaangażowaniu wielu podmiotów, a nadto wymagających dużych nakładów finansowych.

Obsługa procesów inwestycyjnych obejmuje cały ciąg czynności związanych z projektem począwszy stadium planowania i przygotowania do realizacji inwestycji, po końcowe rozliczenie inwestycji i postępowania związane z gwarancją i rękojmią. W tym obszarze świadczymy pomoc zarówno dla zamawiających z sektora publicznego oraz prywatnego, jak i dla wykonawców kontraktów oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego – firm projektowych czy dostawców komponentów.

W centrum naszych zainteresowań leżą projekty związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, transportem drogowym oraz energetyką.

Nasze doświadczenia w tym obszarze zbudowaliśmy na bazie:

  • wieloletniej obsługi kontraktowej oraz procesowej w obszarze zadań Zarządu Dróg Miejskich jednego z najdynamiczniej rozwijających się miast wojewódzkich,
  • opiniowania kontraktów budowlanych oraz doradzania w zakresie polubownego rozwiązywania problemów związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych dla jednego z oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
  • opiniowania międzynarodowych kontraktów dotyczących budowy wytwórni kwasu tereftalowego oraz doradztwie prawnym w zakresie dochodzenia roszczeń gwarancyjnych związanych z ich realizacją oraz sposobem realizacji procedur związanych z rozliczeniem kontraktów dla wiodącego koncernu z branży paliwowej,
  • reprezentowania w licznych postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych dotyczących należytego wykonania umów o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa realizowanych przez jedną z pierwszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.