Jak rozliczyć internetowe transakcje

Autor: Łukasz Wojtkowiak Kategoria: Handel elektroniczny Data publikacji: 11.10.2010 Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT przy sprzedaży przez Internet zależy w praktyce od tego, kiedy sprzedawca otrzyma należność za towar

Niezależnie od technicznych szczegółów transakcji samo formalne zawarcie umowy (wzajemne złożenie oświadczeń woli przez strony) nie ma bezpośredniego przełożenia na powstanie obowiązku podatkowego w VAT.

Ten moment oceniany jest na podstawie innych zdarzeń:

– otrzymania zapłaty przez sprzedającego,

– wydania przez niego towaru bądź

– wystawienia faktury.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu:

Link do artykułu: http://archiwum.rp.pl/artykul/986121-Jak-rozliczyc-internetowe-transakcje.html?_=Rzeczpospolita-986121?_=2