Jak zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia?

Autor: Tomasz Chęciński Kategoria: Prawo konsumenckie Data publikacji: 23.06.2010 Miejsce publikacji: Money.pl

Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa sposoby wzruszania wadliwych uchwał walnego zgromadzenia – organu właścicielskiego spółki akcyjnej, mianowicie powództwo o uchylenie uchwały, o którym mowa w art. 422 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały sprzecznej z prawem, o którym mowa w art. 425 KSH.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link: