Jakie uprawnienia ma kupujący w ramach gwarancji?

Autor: Agnieszka Antoniak Kategoria: Handel elektroniczny Data publikacji: 30.06.2010 Miejsce publikacji: Portal Money.pl

Kupujący może otrzymać na zakupiony towar gwarancję. Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta (najczęściej jest nim sprzedawca) do spełnienia określonego w tym oświadczeniu świadczenia, jeżeli właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu.

Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Instytucje te funkcjonują równolegle, o ile oczywiście gwarancja zostanie udzielona, i to od decyzji kupującego zależy, z którego z uprawnień zamierza skorzystać.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jakie;uprawnienia;ma;kupujacy;w;ramach;gwarancji,13,-1,638477.html