Kara umowna w stosunkach dewelopera i jego klienta

Autor: Katarzyna Zabłocka Kategoria: Prawo cywilne Data publikacji: 07.05.2011 Miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Ze względu na częsty brak skutecznej sankcji prawnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w obrocie cywilnoprawnym częste zastosowanie znajduje kara umowna. Powszechnie jest, że zastrzegana jest ona także w umowach zawieranych pomiędzy deweloperami i ich klientami.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz