Kontrakty menedżerskie cz. 1

Autor: Tomasz Chęciński Kategoria: Inne Data publikacji: 01.06.2011 Miejsce publikacji: Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W praktyce obrotu gospodarczego, do umów zawieranych z kadrą zarządzająca przedsiębiorstwem nie do końca słusznie stosuje się określenie kontrakt menedżerski, bez względu na to, czy z prawnego punktu widzenia jest to umowa cywilnoprawna czy umowa o pracę. Tymczasem kontraktem menedżerskim w pełnym tego słowa znaczeniu jest zawierana z menedżerem umowa cywilnoprawna, a nie umowa o pracę.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij pobierz