Koronawirus

KANCELARIA PRAWNICZA GŁOWACKI I WSPÓLNICY SP.K.

Nasza kancelaria od początku jest aktywna w zakresie oceny skutków pandemii dla gospodarki, przedsiębiorców, pracodawców.

W tym miejscu prezentujemy aktualne i wcześniejsze stanowiska co do różnych problemów jakie stwarza wirus i jego następstwa.

W indywidualnych sprawach prosimy o kontakt.

„Porozumienie wspólników i umowa najmu a epidemia koronawirusa”

Ogłoszona przez WHO pandemia koronawirusa zaczyna odbijać się negatywnie na każdym sektorze gospodarki. Polski rząd, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, wprowadza coraz to nowe obostrzenia jak np. zamknięcie wszystkich restauracji, pubów, basenów czy ograniczenie funkcjonowania centrów handlowych.

Autor: adw. Jedrzej Jakubowicz apl.r. Maksymilian Cudnik, data publikacji: 17-03-2020, miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Jak pracodawca walczy z koronawirusem?

Rozprzestrzenianie się koronawirusa bezpośrednio dotyka środowiska pracy i to w wielu branżach. Pracodawcy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Każdego dnia pojawiają się kolejne informacje nie tylko o większej liczbie osób zarażonych, ale także o reakcji na aktualną sytuacją rynku lokalnego i globalnego, rządu…

Joanna Basińska radca prawny, Izabela Bielarz aplikant radcowski, Kancelaria Prawnicza, Głowacki i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu

Czy koronawirus zwalnia przedsiębiorców z obowiązku dotrzymania umów?

Siła wyższa nie powoduje wygaśnięcia umowy, nie zwalnia z obowiązku jej realizacji. Dłużnik nie może, powołując się na przypadek siły wyższej, zaprzestać płacenia czynszu, zejść z placu budowy czy przestać dostarczać towar, bo stało się to zbyt uciążliwe lub nieopłacalne. Czy zatem zasada pacta sunt servanda obowiązuje bezwzględnie nawet w czasach pandemii?

Włodzimierz Głowacki radca prawny w kancelarii Głowacki i Wspólnicy, data publikacji: 18-03-2020, miejsce publikacji: Forbes.pl

Koronawirus: czy można zmieniać zawarte umowy

We Francji, przy Ministrze Ekonomii i Finansów, powołano tzw. mediatora przedsiębiorców, który ma nieodpłatnie pomagać rozwiązywać spory związane z wykonywaniem umów. W czasie pandemii i wynikających z niej komplikacji taka instytucja może okazać się szczególnie przydatna.

Włodzimierz Głowacki radca prawny w kancelarii Głowacki i Wspólnicy, data publikacji: 20-03-2020, miejsce publikacji: Rzeczpospolita

Czy przedsiębiorcy mogą przesunąć termin płatności podczas pandemii koronawirusa?

Pandemia koronawirusa już wywołuje negatywne skutki w gospodarce. Wielu przedsiębiorców napotyka poważne problemy w bieżącej działalności swych firm. Przedsiębiorcy oczekując pakietu pomocowego od państwa, starają się działać na własną rękę, np. poprzez próby prolongaty terminu uregulowania należności. Co na to prawo?

Izabela Bielarz aplikant radcowski w kancelarii Głowacki i Wspólnicy, data publikacji: 23-03-2020, miejsce publikacji: Forbes.pl