Krytyka Antysystemowa Sztuka – Filozofia – Polityka

Autor: Sławomir Marciniak Kategoria: Postępowanie cywilne Data publikacji: 30.05.2014 Miejsce publikacji: Krytyka fundamentalnych zasad polskiego postępowania cywilnego w związku z przeobrażeniami ustrojowymi państwa

Prawo nieustannie usiłuje nadążyć za przeobrażająca się rzeczywistością. Jednakże próby osiągnięcia stanu rzeczy polegającego na bieżącej, bezpośredniej aktualizacji systemu norm prawnych, są właściwie z góry skazane na niepowodzenie. Jest tak gdyż zachodzące w otaczającym nas świecie zmiany są zbyt dynamiczne i złożone, a często trudne do natychmiastowej weryfikacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu: pobierz