Mec. Włodzimierz Głowacki arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

8 listopada 2014


Od listopada 2014 mec. Włodzimierz Głowacki dołączył do grona arbitrów Sądu Arbitrażowego Lewiatan.