Nadanie klauzuli wykonalności na następcę prawnego z uwzględnieniem orzeczenia wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Autor: Agnieszka Antoniak Kategoria: Postępowanie cywilne Data publikacji: 30.08.2011 Miejsce publikacji: Portal SerwisPrawa.pl

Niektóre wydarzenia powodują, że zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego dochodzi do zmiany po stronie powoda, pozwanego, wierzyciela czy dłużnika. Taka zmiana ma miejsce, gdy np. spółka przekształca się w inną spółkę, jedna ze stron umiera, a w jej miejsce wstępują spadkobiercy, wierzyciel przenosi wierzytelność na osobę trzecią, a także, gdy osoba trzecia wstępuje na miejsce dłużnika.

Aby zapoznać się z pełną wersją artykułu kliknij w link:

http://www.serwisprawa.pl/artykuly,28,2495,nadanie-klauzuli-wykonalnosci-na-nastepce-prawnego-z-uwzglednieniem-orzeczenia-wydanego-w-elektronic,strona,1